hur ofta ska bilen få en radiator flush?

Hårt vatten i Radiator

Svåra vinterförhållanden

Regelbundna Kylnings Ändringar

olja Förändringar

Flera körförhållanden göra en schemalagd radiator flush behövs för din bil. Ta reda på mer om hur ofta ha bilens kylare spolas från tips och förslag nedan.

Hårt vatten i Radiator

Om vattnet i ditt område har en hög mineral koncentration, är det “svårt”, och detta innebär mineralfyndigheter, som kallas “skala” kan bygga upp i kylaren och i rör och ventiler. En radiator flush en gång eller två gånger per år kommer att kraftigt minska dessa avlagringar.

Svåra vinterförhållanden

Om du bor där vägarna är kraftigt saltat och slipas på vintern, kan föroreningar bygga upp i kylaren. Få radiatorn spolas varje vår, och ersätta all kylvätska med färska ren vätska för varmt väder körförhållanden framöver.

Regelbundna Kylnings Ändringar

I genomsnitt bör kylarvätska bytas var 2 år eller efter 30.000 miles (50.000 km). Använd körsträcka som guide: Om du kör 60.000 miles per år, byta kylvätska var 6 månader. Skölj elementet och hela kylsystemet med varje kylvätska förändring.

olja Förändringar

Ändra bilens kylvätska och spola kylaren var tredje oljebyte, eller oftare om du kör många tusen miles per år.

Se din mekaniker om radiator tömningar inte löser dina motorproblem.