hur man syratvätt plåt

Steg 1 – Hitta en Wash

Steg 3 – Tillämpning av Wash

Steg 4 – Sköljning Plåt

Plåt kan rosta eller oxiderar under lagring eller under användning, så en syratvätt kan vara en effektiv behandling i många fall. Medan arten, tjockleken och lokalisering av metallen kommer att diktera huruvida en syratvätt är en lämplig behandling, här är en steg för steg guide om hur man syratvätt plåt.

Om du känner till strukturen hos den metall som du vill rensa, måste du kontrollera med lokala järnaffärer eller lokala smederna att se om det finns en syratvätt produceras för det. Det är mycket viktigt att du inte använder fel tvätt. En syratvättning avsedd för användning på rostfritt stål kommer förmodligen att vara alldeles för starka för att användas på koppar eller aluminium.

Steg 2 – Använd skyddskläder

Vid användning av en syratvätt är det mycket viktigt att du bär lämpliga skyddskläder. Detta inkluderar skyddsglasögon och handskar som ett minimum. Vissa tvättar kan inte sättas in i avloppssystemet så att du måste göra förberedelser för insamling och omhändertagande av tvätt förorenad vätska.

I de flesta fall en syratvätt används på samma sätt. Den appliceras med pensel eller spruta och tilläts förbli i kontakt med metallplåten för en specifik tid.

Efter syratvätt plåten, skölj metallen med vatten. Det kommer att finnas detaljerade instruktioner med någon kommersiell syra tvätta så se till att följa dem noga för ytterligare sköljsteg eller tekniker.