hur man justerar turbodieselmotor timing

Hur man justerar Timing

Den turbodieselmotor har varit favorit kraftverket entusiastiska bilister från Europa och resten av Asien. Detta beror på det faktum att dieselmotorer är mer ekonomiska att köra jämfört med en jämförbar bensinmotor och avsevärt producera mer vridmoment som är ansvarig för den massiva dragkraft att TDI (TDI) och andra dieselmotorer är kända för. Diesel ger intryck av hållbara och hårt arbetande lastbilar, kan tusentals miles av dragande tunga laster, ger en bild av svart rök och sot. Detta bör inte vara fallet, eftersom diesel har betydligt lägre NOx (dikväveoxid) utsläpp än en bensindriven bil, och tillgång på lågsvavlig diesel på marknaden ytterligare minskar förekomsten av svart rök och sot.

Om en plötslig förlust av makt filt eller överskott rök syns på avgasröret, kan sedan justera timing medföra förbättringar och reda ut maktfråga. Observera att olika märken och modeller av dieselmotorer kommer att orsaka proceduren varierar, men de grundläggande fundamenten är nästan densamma.

Helt nya bilar och lastbilar utrustade med en turbodieselmotor i allmänhet ställas in mot en blygsam ineffekt med liten eller ingen rök utan bör anpassas så fort högar motor upp på körsträcka. Detta åstadkommes genom justering av pumpen för att öka flödet av bränsle i förbränningskammaren för att producera kraft. Emellertid bör tändningsmatris också mätas och justeras för att producera den önskade effekten.

Steg 1 – Värm upp

Starta motorn och låt varm till normal arbetstemperatur. Stäng av motorn när den är helt varm. FÖRSÖK ALDRIG följande procedurer med motorn igång, eftersom detta kan leda till allvarliga problem med motorn och kostsamma skador på insprutningspumpen kugghjuls.

Steg 2 – Installera Ljusstyrka Probe

Dieslar förlita sig på en tidsmätare som använder ljusstyrka och magnetiska prober för att korrekt detektera tändningsmönster. En riktig diesel timing mätaren är ett viktigt verktyg för att noggrant läsa tändinställningen. Med en tidsmätare till hands, försiktigt bort lämplig glödstiftet och installera ljusstyrka sonden.

Steg 3. – Anslut mätaren till bilbatteriet

Driva mätaren via motor batteriet och installera den magnetiska sonden i frontluckan hållaren. Garantera att inga kablar är dinglade och är i vägen för motorfläkten för att förhindra olyckor när motorn startas.

Steg 4 – Kontrollera befintlig Timing

Starta motorn och kontrollera tidpunkten på olika intervall för att fastställa en korrekt grund för analys.

Steg 5 – Justera Motor Timing

Vrid insprutningspumpen att öka eller minska motorns timing som behövs och att föredra. Detta åstadkommes vanligen genom att lossa bultarna och rotation av insprutningspumpen i små steg, antingen medurs eller moturs. Dra åt skruvarna efter justering.

Steg 6 – observera och bedöma

Observera tomgång slammer och rök innan du går till en provkörning. En mager förbränning är vanligen att föredra för den perfekta balansen mellan mindre rök och perfekt kraftutveckling. Se fordonets handbok för korrekt timing siffra.

Justera timing på en turbodieselmotor är lätt, men det kräver en viss teknisk kunskap och korrekt diagnostisk utrustning för att korrekt utföra. Kom ihåg att korrekt avstämning endast kan uppnås thorugh många justeringar och provkörningar för att korrekt bestämma rätt ökningen som slår balansen mellan makt, bränsleekonomi och utsläpp.