hur man justerar garageports kablar

Verktyg som du skulle kräva

Steg 1 – Starta Task

Steg 2 – Kontrollera remskivorna

Steg 3 – Justera Springs

Garageports kablar kan justeras av hemma handyman med tålamod och några verktyg. Det är en typisk gör-det-själv typ av jobb. Som fjädrarna kan vara krångliga saker att justera, kan du behöva be en vän att hjälpa dig. För denna typ av justering du skulle kräva följande verktyg.

Om du startar uppgiften att justera fjädrarna för att göra dem hårdare och göra garageports stigande samma sätt som den gjorde när den installeras, är det en bra idé att ha en vän hjälpa dig. Du första uppgift skulle vara att släppa fjädrarna som du skulle göra med hjälp av klämman till dörren rullen. Gör detta vid den lägsta punkten.

När detta sker måste du se till att remskivorna inte behöver bytas ut.

Du kan nu justera fjädrarna till en stramare inställning genom att flytta S krok högre. Se till att du justera den genom att placera den i hålet högre på banan.