hur man justerar en trä svarv verktyg vila

Steg 1: Ställ in Band-Jo

Steg 2: Ställ in verktyget Rest Höjd

Träet svarv verktyg vila är en av de viktigaste delarna av din svarv. Med verktyget resten har du en hel del kontroll över hur verktyget skär in i träet och skärdjupet. Utan Ditt träsvarvning inte blir så smidig och skarpa, eller med detaljerade kanter och spår. Justera trä svarv verktygs resten är en grundläggande funktion.

Verktyget Resten är monterad på toppen av vad som kallas band jo. Denna anordning rör sig in och ut för att ange mellanrum mellan resten och träet lager. Flytta detta tills resten nästan vidrör trä lager. Detta ger stor kontroll över verktyget som du skär in i träet lager.

När band jo justeras, kommer du då behöver flytta verktyget vila. Det finns en liten knopp som lossas så att du kan flytta resten upp och ner. Ställa resten så att den är strax under mittpunkten av träet lager. Som sådan bör verktygets centrum resten vara i mitten av beståndet. Denna justering är klar med svarv chuck.