hur man justerar en sprinklerventil

Ventiler har slutat arbeta

Steg 1 – Bestäm Problem

Steg 2 – Justera till en lägre inställning

Justera spraytäckning

Steg 1 – Hitta zonventil

Steg 2 – Justera sprinklerhuvudet

Steg 3 – Justera spolventil

Justera en sprinkler ventil i sprinklersystemet är viktigt för att maximera sprinklersystemets effektivitet. När ventilerna är på rätt inställning, de hjälper till att spara pengar och bevara vatten.

Vanliga problem med en sprinkler ventil kan innefatta att en eller flera ventiler har slutat fungera eller spray täckningen inte är tillräcklig för den areal som du vill täcka. Nedan är några åtgärder för att korrigera dessa problem. Dessa justeringar kräver inte några verktyg.

Sprinklersystem har flera ventiler så att du måste bestämma vilken som är med frågan.

När du har bestämt vilken ventil, justera kontrollen på ventilen till en låg nivå genom att vrida en knopp på toppen av ventilen. Vrid den till höger för att stänga ventilen mer och sänka inställningen. Om du fortfarande har problem med ventilen, öppna och stänga ventilen några gånger.

Vänd sprinkler på och observera riktning och spraytäckning för att hitta zonventil och motsvarande sprinklerhuvud för det område där du vill täcka.

Du kan justera rotationen av sprinklerhuvudet via en knopp på toppen av huvudet. Vrid sprinklern igen för att kontrollera att rätt inställning.

För att styra mängden vatten som sprutas genom sprinklerhuvudet, justera ventilen vända sig till vänster för mindre spray eller till höger för mer spray.