hur man justerar en jack plan

Hantera en Jack Plane med 2 händer

Vet hur man justerar Plane Blade

Justera Mynningen av Plane

Ett jack planet är ett slags rakning instrument. Knivarna är mycket vassa som ger precision när man arbetar med ett projekt. Således måste du hålla den ren och skarp hela tiden. Bara vara försiktig när man använder en domkraft plan eftersom det kan orsaka allvarliga skador. Här är några tips att tänka på när man använder en domkraft plan.

Aldrig någonsin använda en domkraft plan med bara en hand. Såsom nämnts ovan, kan den orsaka allvarliga skador och kan vara mycket farligt. Så se till att du hanterar ett jack plan med två händer. Det är anledningen till att det finns två handtag: en på framsidan och en på baksidan.

När du arbetar med en domkraft plan, se till att du har lärt sig att justera planet bladet korrekt. Det är viktigt för att skära i olika djup. Allt du behöver göra för att justera planet bladet är att vrida justeringsmuttern medurs. När bladet skjuter dina behov, har du nu justerat bladen på plats. Ju mer stack bladen är, desto djupare kan skära. Återigen, gå vidare med försiktighet.

Vid justering av jack plan, måste du också se till att bladet sträcker sig jämnt från jack planets mun. Det finns en sidospak som gör att du kan anpassa den till vänster eller till höger om det behövs.