hur man justerar en båge fönster som inte stängs

Steg 1 – Ta Window bort

Steg 2 – Kontrollera Bort Window

Steg 3 – Plane

En båge fönster är en härlig funktion för att lägga till ditt hem. Om du redan har båge fönster, kommer du vara medveten om de många fördelarna med dem. Du kommer också att vara medveten om att om de vägrar att stänga, kan de orsaka allvarliga problem. Om du äger en båge fönster som inte stängs, här är hur du kan fixa det.

Ta bort gångjärnet från båge fönster och ta bort den sida som inte kommer att stängas. Undersök den andra sidan för eventuella fel som kan förklara varför det orsakar problem. Kontrollera gångjärnen på det andra fönstret (som fortfarande är fäst) och se till att ingen har lossnat och orsakat slapp.

Vissa båge fönster nära ihop och gå prydligt över en stumfog. Andra typer av båge fönster har en separator bar i mitten, så att varje fönster stängs på det och inte varandra. Beroende på vilken stil du har, kan problemet vara fönstret eller separatorn. Undersök separator för defekter. Om du hittar någon, kontrollera fönstret och se till att gångjärnen är alla raka.

Om du behöver plan lite utanför kanten av ett fönster för att hjälpa den stäng sedan ta det absoluta minimum som krävs. Om båge fönster är trä, kan det har expanderat på grund av våta väderförhållanden och så småningom nära normalt igen. Ta inte så mycket av att det kommer att orsaka en spricka mellan fönstren eller fönstret och separatorn.