hur man bygger en konkret dusch pan

Starta Dusch Pan

Krossad sten och kakel

Om ditt hem har en dusch pan som är gjord av tjärpapp, kan du ersätta det med ett konkret dusch pan. Ett konkret dusch pan inte kommer att bryta ner eller läcka hur andra material kan.

Att lägga en dusch pan korrekt behöver du ha en god trä eller betonggolv. Det första du ska göra är att lägga takpapp över golvet. Blanda 5 delar sand och 1 del cement och lutning den i riktning mot avloppet. Placera pan i blandningen och även ut det över den sluttande blandningen.

Wrap sidorna av pannan upp längs väggarna för 10-inches. Vira den över kanten av dörren steget. Vik hörnen och tätningen dem så att de är vattentäta. Efter att du placerar en mortel säng över pannan, luta den mot avloppet.

Att sätta krossad sten runt sjön kommer att hålla vatten som rinner mot dräneringshål. Nästa installera väggen över golvet så att du kan använda en flexibel tätningsmassa där väggen lappar på golvet. Detta kommer att göra en expansionsfog. Det är bäst att använda flexibla tätningsmedel i stället fogmassa vid varje punkt som väggar gå snett.