hur man bryter ett lås med en kofot

Steg 1 – Position

Steg 2 – Wedge

Steg 3 – Break Lock

En kofot kan vara ett mycket användbart verktyg om du har glömt nyckeln till ett lås eller ens förlorat det. Med en korrekt tillämpning av tryck, kan du använda en kofot för att snabbt bryta ett lås och lösa problemet.

Skaffa dig till en bra stadig position. Sprid fötterna axelbrett isär och något böja knäna. En stark bas är viktigt eftersom du kommer att behöva stanna kvar i syfte att tillämpa samtliga av trycket genom kofot. Se också till att du är nära till låset så det är lätt att komma åt.

Kila kofot till en plats där den kommer att driva låset ut mot dig. Oroa dig inte för skador eftersom vid det här laget, kommer du inte ha några alternativ! Kontrollera att kofot är på plats genom applicering av en liten mängd av tryck. Titta att kontrollera låset spännen framåt något.

Med kofot inklämda tillämpa alla dina kraft ner eller genom kofot, driver bort från dig. Detta bör skapa större tryck på låset, och det kommer antingen knäppa eller bryta. Se till att du bär skyddsglasögon för att skydda dig från flygande bitar av skräp.