hur man ansöker skiffer sealer

Steg 1 – Välj lämplig Sealer

Steg 2 – Blanda Sealer

Steg 3 – Applicera blandningen

Steg 4 – Applicera Sealant

Skiffer sealer bör tillämpas på skiffer plattor antingen på golv eller väggar för att förhindra sprickbildning och andra skador. Skiffer sealer, medan inte obligatoriskt, hjälper till att hålla din installation bra många år framöver, även förse den med en bättre, färdig utseende.

Du kan gå för antingen en matt eller blank sealer enligt dina önskemål. Tätningsmedel kommer också i den topiska sort endast täcker ytan, medan andra tränga igenom ytan ger mer skydd för stenen. Det finns också vatten och kemiska baserade tätningsmedel. Få rätt sealer för dina ändamål på alla hem förbättring butik.

Blanda en del av sealer i bruket blandning enligt anvisningar från tillverkarens instruktioner. Se till att murbruket är torr innan bruket.

Applicera blandningen, rengöring bort överflödigt i processen. Lämna det för ungefär en vecka att torka ordentligt.

Efter korn av kakel, applicera ett jämnt lager av sealer över ytan och se till att det inte finns några ränder eller droppar. Låter det torka under 2 timmar, och sedan applicera ett andra skikt. Tillåta detta att torka under ytterligare 2 timmar innan den används ytan.