hur man ansöker båt fett trailer hjul

Steg 1 – Ta bort Trailer hjullager

Steg 2 – Rengör och inspektera hjullager

Steg 3 – Packa Lager och tillbaka Kullager och Wheel

Steg 4 – Packa Kullager på det andra hjulet

En båttrailer hjul, som hjulen på bilar eller lastbilar, behöver hjullager ordentligt smörjas om hjulet är att fortsätta i trim. Här är de anvisningar om hur man ansöker båttrailer fett hjul.

Jack upp en av din släpvagn hjul och ta bort hjulets ventilhatt. Använd nål näsa tång för att dra sprinten från axeln och muttern, skruva muttern och ta bort det yttre lagret. Ta navenheten och smörja tätningen och inre lagret.

Använd en ren trasa för att ta bort fett från hjullager. Inspektera lagren och raser för skador såsom punkt- eller ärrbildning. Rengör fett från axeln och insidorna på hjulnavet, då inspektera för skada.

Packa lagren med så mycket fett som du kan få in dem. Placera fett på axeln där den kommer i kontakt med fettet tätningen. Byt ut alla delar.

Använd proceduren från ovanstående punkter för att packa trailern andra hjulet.