hur garageportsöppnare sensorer fungerar

Infraröd

hårt Wiring

Statliga regleringar föreskriver att garage dörröppnare givare måste ha installerade säkerhetsanordningar för att förhindra olyckor. Garage dörrar med fjärrsensorer tillåter husägare att få fjärråtkomst och öppna eller stänga sina garageport, antingen från sina hem eller sin bil.

Garage dörröppnare har infraröda radiovågssignaler installeras i mottagaränden och fjärrstyrda slut. Såsom med en TV-fjärrkontroll, den infraröda signalen sänds av garagedörren fjärrkontroll bär vågorna tvärs till mottagaren inne i garaget. Mottagaren är kopplad till garageportsöppnare och i sin tur, när fjärrkontrollen aktiveras, berättar att dörren öppnas signalen. Sensorswitch mottagare finns vanligen strax innanför garageport, mycket nära marken.

Garageports sensorer kan också vara svårt fast i hemmet, så att innan du lämnar du kan öppna garageporten via en omkopplare, som sänder en signal till fjärrmottagaren. Dörren öppnas då automatiskt så att du kan köra din bil från garaget. Samtidigt, kan du trycka på fjärrkontrollen från bilen för att stänga garageporten som du lämnar.