hur en liten vindkraftverk fungerar?

Anatomy of a förenklad Wind Turbine

Hur det fungerar

Vindkraftverk är kraftgenererande anordning som stänger den kinetiska energin hos vinden till mekanisk energi som kan driva en medelstor stad eller en enda hem. Små vindkraftverk genererar mindre än 100 kilowatt är idealiska för att driva fjärrtelekommunikationsstationer, vattenpumpar och kan ge behoven hos ett enskilt hushåll energi.

En liten turbin består av tre rotorblad, en generator, en växelströmsgenerator, svans och en effekt inverter. Alla dessa komponenter är monterade på ett torn med en höjd av åtminstone trettio fot. Det finns två typer av rotorblad – den horisontella axeln och den vertikala axeln rotorbladen.

Vindkraftverk fungerar genom att utnyttja kraften i vinden genom långa, enhetligt skeva blad. Bladen är fästa vid en axel som är fäst på en generator. Såsom turbinbladen vända, är rörelseenergi omvandlas till mekanisk energi av generatorn. Den effekt som produceras av generatorn omvandlas sedan till nyttig energi genom en strömriktare och kan antingen lagras för framtida användning i batterier eller direkt distribueras för att driva små elektriska apparater.

Vindkraften är en av de renaste energikällor som är förnybara och kostnadseffektiv.