hur en dränkbar sump pump fungerar?

Dränkbara pumpar Work Underwater

Hur de fungerar

En dränkbar sump pump är en maskin som används för att avlägsna vatten från en speciell grop används för att samla vatten. Gropen kallas en sump. Det finns två huvudtyper av sumpen pumpar: en piedestal sump pump och en dränkbar sump pump. Båda typer av pumpar är i allmänhet används för att pumpa bort vatten från ett hem och hålla en källare från översvämning under ett kraftigt regn storm. Denna artikel kommer att förklara hur den dränkbara typen fungerar.

Till skillnad från piedestal pumpar är dränk sumpen pumpar avsedda att placeras direkt i avloppsbrunnar och kan fungera även när den är täckt med vatten. Pumpen använder en motor som är helt inneslutna i ett vattentätt hölje som gör att pumpen att arbeta på detta sätt. Denna konstruktion föredras av husägare som vill ha en lugnare typ av sump pump.

En dränkbar sump pump har en speciell sensor som kan detektera när vattnet når en viss nivå inom sumpen grop. Så snart sensorn aktiverar pumpmotorn, använder anordningen en impeller (special rotorblad för att öka flödet av vätska) för att tvinga ut vatten ur avloppsbrunnar genom en slang eller ett rör som används för att direkt vatten på säkert avstånd från hemmet och källare.