hur du lägger till ett eluttag bredvid en strömbrytare

Steg 1 – Stäng av ström

Steg 2 – Förbered att ansluta kablarna

Steg 3 – Installera en Elcentral

Steg 4 – Anslut kablarna

Steg 5 – Finish

Även en nybörjare kan lägga till eluttag befintliga strömbrytare som redan är verksamma i sitt hem. Allt som krävs är en grundläggande förståelse för elektriska anslutningar, rätt verktyg och material, och en hel del försiktighet.

Stäng av strömmen till din brytare panel, det viktigaste steget i att ansluta ett eluttag.

Ta bort väggplattan och och skruvarna som håller omkopplaren på plats. Dra ut brytaren, och lokalisera de svarta, vita och nakna elektriska ledningar och terminaler de är anslutna till.

I Gips nära din switch, skär ett hål som passar din elskåp och fäst lådan.

Skär en längd av Romex tråd som passar mellan växeln och hålet du klippa och skala av isoleringen från båda ändar, och anslut kabeländarna till växeln terminaler matchande tråd färger Anslut sedan den andra änden av kablarna till din kärl.

Fäst kärlet och Växla till sina lådor, byta ut väggplattor, och slå på strömmen igen